Boxtel Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen en de communicatie te verbeteren. De werkwijze is beproefd en wordt overal in het land op dezelfde wijze  uitgevoerd.

Als u er zelf met de buren niet uitkomt, kan Buurtbemiddeling helpen. Buurtbemiddeling gaat als neutrale partij met u en uw buren om de tafel zitten.
Samen werkt u aan een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Soms is één gesprek al voldoende om het contact te herstellen en tot afspraken te komen. Buurtbemiddeling gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en de informatie die u deelt in de gesprekken. Deelname aan Buurtbemiddeling is op vrijwillige basis en bovendien gratis.

Waarvoor kunt u Buurtbemiddeling inschakelen?
U kunt Buurtbemiddeling inschakelen als u overlast ervaart van uw buren, bijvoorbeeld door:
• harde muziek of andere geluiden
• huisdieren
• parkeren
• pesterijen
• rommel of stank
• overhangende takken of erfafscheiding

De coördinator Buurtbemiddeling bepaalt of uw situatie geschikt is om te bemiddelen. Voorwaarde is onder meer dat u bereid bent om met uw buren te praten over mogelijke oplossingen.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling werkt met gemotiveerde en betrokken vrijwilligers die zijn opgeleid tot buurtbemiddelaar. Zij vellen geen oordeel, zijn onpartijdig, flexibel, geduldig, kunnen overtuigen en zijn bovenal goede luisteraars. Ze worden aangestuurd door de coördinator Buurtbemiddeling van ContourdeTwern.

De werkwijze is als volgt:
• U meldt uw klacht bij de coördinator Buurtbemiddeling.
• Als uw situatie geschikt is om te bemiddelen, stelt de coördinator een team samen van twee bemiddelaars.
• Er volgt een gesprek met u en de twee buurtbemiddelaars.
• Op uw verzoek nemen de bemiddelaars daarna contact op met uw buren om hun verhaal te horen.
• Als beide partijen willen meewerken, vindt op een neutrale locatie een gezamenlijk gesprek plaats. Onder begeleiding van de bemiddelaars zoekt u samen met uw buren naar een oplossing. Gemaakte afspraken worden op verzoek vastgelegd in een intentieverklaring.
• Na een aantal weken nemen de bemiddelaars of coördinator contact met u op om te horen hoe het gaat.

Aanmelden
Ervaart u overlast van de buren, komt u er samen niet uit en wilt u Buurtbemiddeling inschakelen? Of wilt u zich aanmelden als bemiddelaar? Neem dan contact op met één van de coördinatoren.

Buurtbemiddeling  wordt uitgevoerd door ContourdeTwern in opdracht van de gemeente Boxtel en wooncorporatie st. Joseph, en in samenwerking met de Politie.