Gilze en Rijen Buurtbemiddeling

Wanneer mensen dicht bij elkaar in de buurt wonen, is dit meestal heel gezellig. Maar het levert ook wel eens irritaties op. Vaak beginnen die irritaties met een kleinigheidje. Door er niet of niet goed met elkaar over te praten, kom je er als buren niet meer uit en bestaat de kans dat er een conflict ontstaat. Iets wat niemand wil. Dat gaat ten koste van de sfeer en soms ook van de veiligheid in de buurt.

Om deze situatie te voorkomen of om op te lossen kunt u een beroep doen op (gratis) Buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling brengt partijen samen aan tafel en stimuleert het zoeken naar een oplossing.  Hierdoor ontstaat er meer begrip voor elkaars standpunt en wordt het leefklimaat als buren weer een stuk beter.

U kunt Buurtbemiddeling inschakelen als u met uw buren naar oplossingen wilt zoeken. Of als u tips wilt krijgen bij een (dreigend) conflict. Buurtbemiddeling kan ook bij een meningsverschil tussen groepen ingezet worden. Of tussen een individu en een groep. Buurtbemiddelaars werken overdag, maar ook ‘s avonds en in het weekend.

Buurtbemiddeling is maatwerk. Bel of mail gerust voor informatie.

Buurtbemiddeling in Gilze en Rijen wordt gesubsidieerd door de gemeente Gilze en Rijen en woonstichting Leystromen