Heusden Heusden

Praat er wél over

In ons land wonen we vaak dicht op elkaar. Dat kan gezellig zijn maar het kan ook leiden tot irritaties. Het begint vaak met een kleinigheidje, bijvoorbeeld geluidsoverlast, rommel op straat, overhangende takken. Door hier niet met elkaar over te praten, bestaat de kans dat er een conflict ontstaat.

Als u er zelf met de buren niet uitkomt, kan Buurtbemiddeling helpen. Als neutrale, onafhankelijke partij helpen buurtbemiddelaars u en uw buren met elkaar in gesprek te gaan en zelf een oplossing te bedenken die voor beide partijen haalbaar is. Dit voorkomt dat problemen uit de hand lopen.

Buurtbemiddeling Heusden is er voor bewoners uit Vlijmen, Drunen, Heusden en omringende dorpen en kernen. 

Bij Buurtbemiddeling gaat het er niet om of iemand 'gelijk' heeft. Het werken aan een oplossing is het doel. Het gaat altijd om problemen waarbij politie of justitie nog geen rol hoeven te spelen maar waarbij wél een derde neutrale partij nodig is om tot een oplossing te komen.

Buurtbemiddeling is gratis en gebeurt op vrijwillige basis.

Problemenmetjeburen.nl
Op de website www.problemenmetjeburen.nl kunt u algemene informatie vinden over de 10 meest voorkomende burenproblemen en worden tips gegeven. Buurtbemiddeling in Heusden wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Heusden en Woonveste. En in samenwerking met Politie Brabant Noord, ContourdeTwern en Bijeen