Hilvarenbeek Buurtbemiddelaars

De vrijwillige buurtbemiddelaar die via Buurtbemiddeling bijdraagt aan verbetering van de leefbaarheid in de wijken:
·       Kan een luisterend oor bieden.
·       Kan goed samenwerken.
·       Is onpartijdig en geduldig.
.       Kan de buren coachen richting een succesvolle bemiddeling.
·       Is graag betrokken bij de wijk(bewoners).
·       Is enthousiast en wil graag aan de slag. 

Het project Buurtbemiddeling werkt met een grote groep vrijwilligers die minimaal twee uur per week tijd hebben om bij te dragen aan de leefbaarheid in de wijk. Regelmatig leiden we nieuwe bemiddelaars op die vervolgens aan de slag gaan. Dit doe je niet voor niets, wij bieden je:
- leuke collega’s
- een gratis training
- vrijheid in tijdsindeling
- afgebakende opdrachten
- afwisseling
- uitdagend vrijwilligerswerk
- mogelijkheden om je verder te ontwikkelen
- intervisie bijeenkomsten
- gezelligheid

Samen sta je sterk. Om ruzies en problemen aan te pakken en waar mogelijk op te lossen, krijgt elke bemiddelaar een professionele training. Buurtbemiddelaars werken altijd in duo’s, je staat er dus nooit alleen voor. Voor meer informatie over het werk van de buurtbemiddelaar, kun je contact opnemen met de coördinator van Buurtbemiddeling.

Monja (geboortejaar 1969) is advocaat en mediator. Zij zet zich sinds 2014 in als buurtbemiddelaar.
"Het mooie van buurtbemiddeling is voor mij als je een bijdrage kunt leveren aan het herstel van het leef- en woonplezier van mensen. Overlast, in welke vorm dan ook, kan het woonplezier grondig bederven.  Als je kunt bereiken dat er over en weer begrip komt en wordt uitgesproken dan ligt de oplossing voor het grijpen. Het gemeenschappelijk belang, een goede burenrelatie, is altijd aanwezig. Het bemiddelingsgesprek biedt een veilige omgeving om zaken uit te spreken en afspraken voor de toekomst te maken."

Helen (geboortejaar 1976) is psycholoog en sinds 2012 actief als buurtbemiddelaar.
"Ik vind het een sport om schijnbaar niet op te lossen conflicten toch gezamenlijk tot een goed einde te brengen. Samen met je collega een goede sfeer scheppen is daarvoor essentieel."